Daňové poradenstvo
  • Daňové poradenstvo pre jednotlivé druhy daní


  • Konzultácie ku zmenám daňových predpisov

  • Zastupovanie pred správcom dane v daňovom konaní

  • Spracovanie daňových priznaní s podpisom nášho daňového poradcu