Daňové poradenstvo

  • Daňové poradenstvo pre jednotlivé druhy daní
  • Konzultácie ku zmenám daňových predpisov
  • Zastupovanie pred správcom dane v daňovom konaní
  • Spracovanie daňových priznaní s podpisom nášho daňového poradcu