Profil

Naše dlhoročné skúsenosti a vášeň pre účtovníctvo a dane sú základ vášho úspechu.

Agendu, ktorú preberáme od klientov spracovávajú naše účtovníčky pod vedením nášho daňového poradcu, ktorým je Ing. Juraj Dalloš (člen SKDP, číslo osvedčenia 698/2003). Podľa rozsahu objednaných služieb vám bude pridelená minimálne jedna naša pracovníčka na vedenie vášho účtovnictva a miezd, ktorá zároveň s vami komunikuje ohľadom vašej agendy.

Účtovníctvo spracovávame pomocou informačného systému Pohoda a mzdy v programe Olymp. To všetko v najkratších možných termínoch, s využitím moderných informačných technológii, ktoré sú predpokladom na dosiahnutie správnosti a bezpečnosti spracovávaných údajov.
Naše služby poskytujeme klientom na základe písomnej zmluvy, čím preberáme na seba zodpovednosť za prípadné chyby pri vedení účtovníctva. Za týmto účelom máme uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie v Allianz-SP, a.s..
 

Naše dlhoročné skúsenosti a vášeň pre účtovníctvo a dane sú základ vášho úspechu.


Zámerne neuvádzame na tomto mieste podrobný zoznam poskytovaných služieb tak, ako je to obvyklé pri stránkach iných subjektov, teda neoznamujeme, že spracovávame rôzne denníky, knihy, výkazy, hlásenia atď. Jednoducho nepovažujeme za nevyhnutné oznamovať, že vieme "čítať a písať". A pri tejto našej filozofii na našich stránkach nenájdete ani podrobný cenník poskytovaných služieb. Praxou máme overené, že náš vzťah s klientom je behom na dlhú trať, pri ktorej sa nerozhoduje prioritne o cene, ale celkovým servisom, ktorý klient u nás dostane. S ohľadom na diskrétnosť, ktorú považujeme za úplne kľúčovú v našom odbore podnikania, nezverejňujeme ani mená našich klientov, a to ani formou referencií.

Predpokladáme, že pre vás, našich potenciálnych klientov, je dôležité vedieť komu zveríte do rúk dokumenty a ekonomiku svojho podnikania. Personálna stabilita našich zamestnancov, minimálne päť rokov práce v našej spoločnosti, niekoľkoročné skúsenosti na trhu poskytovania účtovných, mzdových a poradenských prác, interný daňový poradca, elektronická komunikácia s využitím zaručeného elektronického podpisu a bezpečnosť, sú dôležité argumenty, ktoré vám dávame do pozornosti.

Napísať je možné všetko, ale o našich službách a prístupe ku klientom sa najlepšie presvedčíte osobnou návštevou u nás v kancelárii. Ak prijmete naše pozvanie, kontaktujte nás na telefónnych číslach alebo e-mailovej adrese, ktoré sú uvedené v časti Kontakt za účelom dohodnutia stretnutia.