Vedenie účtovníctva  • na základe zmluvy s klientom
  • máme uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu

  • podľa predpisov platných v SR

  • spracovanie u nás v kancelárii

  • elektronická komunikácia so správcom dane
  • služby licencovaného daňového poradcu v rámci paušálu