Vedenie účtovníctva

  • na základe zmluvy s klientom
  • máme uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu
  • podľa predpisov platných v SR
  • spracovanie u nás v kancelárii
  • elektronická komunikácia so správcom dane
  • služby licencovaného daňového poradcu v rámci paušálu